Kipsimassan pumppaus

Kipsimassat ovat valmiiksi sekoitettuja ja niihin lisätään ainoastaan puhdas vesi.

Ennen pumppausta tarkistamme aina kipsimassan juoksevuuden, jotta lattian lujuus ei heikenny ja kuivumisaika ei kasva.

JoKa-Remontit noudattaa tarkkaan valmistajan antamia ohjeistuksia massamääristä; näin varmistamme lattian kestävyyden ja esim. lämpölattiassa oikean lämmönjakautumisen. Yleissääntö kipsivalulattian vahvuudelle on valmistajan antama kerrospaksuus eli uivassa rakenteessa lattialämmitysputken / -kaapelin päälle aina vähintään 30mm massaa. Betonin päälle valettaessa valupaksuus voi olla 20mm tai LM 35-tasoitetta käytettäessä jopa vain 10mm. Työn tilaajankin kannattaa aina varmistaa ennen urakkasopimuksen hyväksymistä että kerrosvahvuus on varmasti se mitä valmistaja eli Knauf vaatii.

Tilaajan kannattaa huomoida myös se että pohjien suoruus vaikuttaa mahdollisen lisämassan menekkiin. Useimmiten lisämassaa minimikerrosvahvuuden päälle menee, on kyseessä sitten uudis- tai saneerauskohde. Lisäkilojen menekki ei siis ole pumppausurakoitsijasta kiinni vaan siihen vaikuttaa Knauf:n vaatimukset minimikerrosvahvuuden suhteen sekä pohjien suoruus.

Kun haluttu kerrosvahvuus on saavutettu, tasoitamme juuri pumpatun lattiamassan ns. hevostelemalla. Näin saamme tasoitettua pinnan ja poistettua ilmakuplat. Tämä helpottaa seuraavaa työvaihettasi kun lattiapinta on helposti pinnoitettavissa.

Massa jätetään kuivumaan ja pumpattu alue on käveltävissä noin vuorokauden kuluessa pumppauksesta.

Jokaisesta kipsivalupumppauksesta täytämme pumppauspöytäkirjan sekä työraportin, josta selviää tiedot kohteesta ja valusta, mm. valupaksuus. Pumppauspöytäkirja sekä työraportti jää dokumentiksi sekä sinulle että JoKa-Remonteille.