Kipsivalublogi

22.04.2014

Rakennustekniset edellytykset kipsivalun kuivumiselle

Rakennustyömaalla tulee aina olla riittävästi lämpöä ja riittävän alhainen suhteellinen kosteuspitoisuus ilmanvaihtuvuuksineen työskentelyä ja kuivumisprosessia varten. Hyvät olosuhteet edesauttavat myös muissa rakenteissa olevan kosteuden poistumista, näin vältetään erinäisten kosteus- ja...

15.01.2014

Kipsivalun kuivuminen ja hiominen

Kipsivalun nopea kuivuminen on tärkein ominaisuus niin pienillä kuin isoillakin työmailla kun aikatauluissa pysyminen on äärimmäisen tärkeää. Kipsivalun kuivuminen onkin hallittua ja kuivumisajat pitävät paikkaansa kunhan olosuhteet (lämpö, ilmankosteus) ovat...