Kipsivalublogi

20.05.2014

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Heinäkuusta 2014 alkaen rakennustyömaiden ilmoitusvelvollisuudet kiristyvät myös omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen työmailla. Kotitaloudenkin on siis jatkossa toimitettava verottajalle tiedot rakennusluvan alaisista töistä ennen loppukatselmusta. Aiemmin ilmoitusvelvollisuus ei ole koskenut kotitalouksia...

10.01.2014

Kipsipumppauksesta kotitalousvähennystä

Kotitalousvähennys nousi vuodenvaihteessa 2000 eurosta 2400 euroon, omavastuu on 100 euroa. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä yhteensä   4 800 euroa. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain...

Avainsanat

Pohjatyöt Arvonlisäverotus Verotus Kotitalousvähennys Kipsivalu Kipsipumppaus Kipsivalutarjous Kipsilattia Kuivuminen Hiominen

Arkisto

FATAL QUERY:SELECT DISTINCT MONTH(A.start_time) AS month, YEAR(A.start_time) AS year, count(A.cgblog_id) AS count FROM cms_module_cgblog A WHERE A.status = 'published' GROUP BY YEAR(A.start_time), MONTH(A.start_time) ORDER BY A.start_time DESC
Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kipsival_www.A.start_time' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by