Kipsivalublogi

04.10.2013

Kipsilattia kosteissa tiloissa

Meiltä kysytään usein valetun kipsilattian soveltuvuudesta kosteisiin tiloihin. Kipsivalu soveltuu tavallisiin kylpyhuone-, pesuhuone- ja saunatiloihin erinomaisesti joten niihinkin kannattaa valaa kipsilattia samalla muiden tilojen kipsivalujen kanssa. Myös julkisiin tiloihin ja esim. kerrostaloihin on tehty paljonkin kosteita tiloja kipsivalulla. 

Knauf:n kipsimassa on valmistettu hiekasta, kierrätyskipsistä ja vedestä ja siinä on hyvin pieniä määriä muita aineita lujuuden ja työstettävyyden hallitsemiseksi. Kipsimassat eivät siis mätäne tai homehdu koska niissä ei ole bakteerikasvustojen vaatimaa kasvupintaa. Knauf:n kipsimassaa voidaan turvallisesti käyttää myös kosteissa tiloissa vedeneristeiden alla.

Knauf:n FE80 kipsimassalle on tehty standardien mukaiset vetolujuus- ja puristuslujuustestit.  Kappaleille on tehty vesiupotustestit joissa on mitattu paljonko kappale pystyy imemään itseensä vettä. Testin lopuksi, kappaleiden ollessa täysin vedellä kyllästettyjä, on tehty uudet vetolujuus- ja puristuslujuustestit. Lopuksi kappaleiden on annettu kuivua ja niille on tehty uudet testit kosteuden ollessa (suhteellinen kosteus eli RH) alle 80%.

Lujuuden todettiin olevan hyvä myös kuivumisen jälkeen, eli kipsimassan ominaisuudet palasivat entiselleen kuivumisen yhteydessä.

Kipsimassalla on myös M1 päästöluokitus eli siitä ei haihdu sisäilmaan mitään vaarallisia aineita vaan se on testatusti turvallinen käyttää myös allergiaperheissä. 

Koska kipsimassa on itsestään tasoittuvaa, sillä ei yleensä tehdä kosteiden tilojen vaatimia kaatoja. Ennen kipsivalupumppauksen alkamista täytyy kosteisiin tiloihin tehdä valueste. Valuesteeksi käy esim. vaneri / lauta oviaukkoon erottamaan muista valettavista tiloista, kunhan valueste on täysin tiivis eli massaa ei pääse laudan reunoilta tai alta toiselle puolelle. Valueste varmistaa sen että kosteisiin tiloihin saadaan valettua muita lattioita n. 10-15mm matalampi lattiapinta. Valueste voidaan poistaa kipsimassan muututtua kiinteäksi eli noin vuorokauden kuluttua.

Kipsilattian kuivumisaika on n. 1cm/viikko. Mikäli lattialämmitys pystytään laittamaan päälle, saadaan kuivumisaika vieläkin lyhyemmäksi; noin puolitettua. Kipsimassan kuivuttua voidaan kosteisiin tiloihin tehdä kaadot sementtipohjaisella tasoitteella tasoitevalmistajan ohjeiden mukaan. Kaatojen kuivuttua asennetaan normaalisti vedeneristykset ja laatoitukset tai muut kosteiden tilojen pintamateriaalit. 

Pohjatyöt kosteisiin tiloihin tehdään samalla tavalla kuin muihinkin eli betonipinta primeroidaan ja puu/eristekerroksen päälle laitetaan Knauf:n kosteudenkestävä paperi ennen lattialämmityksen asennusta ja kipsimassan pumppausta.

Takaisin blogin pääsivulle »

Avainsanat

Pohjatyöt Arvonlisäverotus Verotus Kotitalousvähennys Kipsivalu Kipsipumppaus Kipsivalutarjous Kipsilattia Kuivuminen Hiominen

Arkisto

FATAL QUERY:SELECT DISTINCT MONTH(A.start_time) AS month, YEAR(A.start_time) AS year, count(A.cgblog_id) AS count FROM cms_module_cgblog A WHERE A.status = 'published' GROUP BY YEAR(A.start_time), MONTH(A.start_time) ORDER BY A.start_time DESC
Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kipsival_www.A.start_time' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by