Kipsivalublogi

03.09.2013

Kipsivalun teko vaatii ammattitaitoa

Kipsilattian pumppaus vaatii tekijältään vankan ammattitaidon lisäksi monipuolisen kokemuksen ja tietotaidon rakennusalalta. Vaikka kipsivalu jääkin pintamateriaalin alle piiloon, lattia on talon tärkeimpiä rakenteita ja sen on oltava oikein tehty jotta se kantaa tarvittavat kuormat rikkoutumatta.

Vaikka rakennus- tai remontointiaikana kustannuksissa yritetään tinkiä kaikesta mahdollisesta ei lattiaa teetettäessä kannata säästää koska mahdolliset ongelmat ovat myöhemmin kalliita korjata. Vuosikymmenen rakennusalalla ollut, Knauf:n valtuuttama pumppari JoKa-Remontit on käynyt koulutukset kipsivalulattioiden tekoon. Valtuutettuna pumpparina toimiminen edellyttää meiltä oikeanlaisten kipsilattioiden tekemistä eli on mm. oltava tarkkana siitä että pohjatyöt on tehty oikein Knauf:n materiaaleilla (primer/aluspaperi ja reunanauhat) jotka yhteensopivat varmasti pumpattavan kipsimassan kanssa. Toimitamme työmaalle aina etukäteen urakkasopimuksen mukaiset Knauf:n pohjamateriaalit kipsivalua varten, niiden asentamiseen sivuiltamme on myös ladattavissa tekemämme Opas pohjatöiden tekemiseen.

Korkomerkkeinä käytämme lattiavaluihin soveltuvia, liimattavia korkomerkkejä jotka varmistavat sen että lattia pysyy uivana rakenteena (eli ei ylimääräisiä ruuveja rakenteisiin). Käyttämissämme korkomerkeissä on myös selkeä mitta-asteikko mistä nähdään pumpattaessa helposti valun vahvuus.

Kerrosvahvuudet ovat toinen asia joiden kanssa täytyy olla tarkkana. Kipsivalumassaa täytyy uivassa rakenteessa (esim. levy/puulattian päälle pumpattaessa) olla aina min. 30mm lattialämmitysputken/kaapelin päällä. Jos siis lattialämmitysputken halkaisija on 12mm on minimikerrosvahvuuden oltava 42mm. Betonilattian päälle pumpattaessa lattiasta tulee kiintolattia ja lattialämmitysputken päällä on oltava vähintään 20mm FE80-massaa. NE425-tasoitetta käytettäessä päästään pienempiin kerrosvahvuuksiin eli 10-35mm paksuisiin lattiavaluihin.

Kipsivalun oikeasta kerrosvahvuudesta täytyy huolehtia monestakin syystä. Knauf on tehnyt vuosikymmenien aikana lattiamassoille lukuisia testejä ja todennut että oikea kerrosvahvuus takaa sen että kipsivalulattia on kestävä, suora ja tasaisesti lämpiävä. Jos kipsimassaa pumpataan liian ohut kerros, voi olla vaarana että lattiasta ei tule tasainen tai lattia rikkoutuu esim. suuren kuormituksen vuoksi. Lattialämmitys taas toimii parhaiten kun massaa on oikea määrä putken päällä ja lämpö pääsee laajenemaan tasaisesti koko lattiaan. Jos massaa on liian vähän ei lämpö jakaudu valmiissa lattiassa tasaisesti vaan aiheuttaa kylmiä kohtia lattiaan ja epämukavan tunteen asukkaalle. Muutaman massakilon säästö rakennusvaiheessa saattaa siis koitua isoksi harmiksi myöhemmin.

Vaikka vastuu lattian rakenteesta onkin aina rakennesuunnittelijalla ja asiakkaalla, kannamme asiantuntevana pumpparina luonnollisestikin vastuun tekemistämme lattioista. Mikäli havaitsemme ettei kipsivalu jostain syystä asiakkaan kohteeseen sovellu niin informoimme tästä asiakasta. Näin voimme olla varmoja siitä että tekemämme työ on laadukasta ja että kipsivalu varmasti soveltuu kohteeseen johon se pumpataan.

Perheyrityksenä meille on tärkeintä yrityksemme hyvä maine ja moitteeton työnjälki. Yrityksellämme on asianmukaiset vastuuvakuutukset ja kuulumme Tilaajavastuulain mukaiseen Luotettava kumppani –ohjelmaan mikä takaa sen että myös viranomaisvelvoitteet kuten tapaturmavakuutukset, verot yms. maksut ovat kunnossa.

Ajan tasalla oleva, koulutettu, suomalainen ja asiakaspalveluun panostava henkilökuntamme on yrityksemme käyntikortti ulospäin. Tiedämme että kipsivalulattia on nykyrakentajan valinta monien hyvien ominaisuuksiensa vuoksi, ja noudattaessamme valmistajan ohjeita voimme todeta kipsivalun olevan rakentajalle riskitön vaihtoehto!

Takaisin blogin pääsivulle »

Avainsanat

Pohjatyöt Arvonlisäverotus Verotus Kotitalousvähennys Kipsivalu Kipsipumppaus Kipsivalutarjous Kipsilattia Kuivuminen Hiominen

Arkisto

FATAL QUERY:SELECT DISTINCT MONTH(A.start_time) AS month, YEAR(A.start_time) AS year, count(A.cgblog_id) AS count FROM cms_module_cgblog A WHERE A.status = 'published' GROUP BY YEAR(A.start_time), MONTH(A.start_time) ORDER BY A.start_time DESC
Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kipsival_www.A.start_time' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by