Kipsivalublogi

27.08.2013

Työturvallisuus rakennustyömailla

Rakennustyömaat ovat valitettavan alttiita tapaturmille ellei työturvallisuuteen kiinnitetä erityistä huomiota. Nykyään isoilla työmailla vaatimuksena onkin henkilökohtainen Työturvallisuuskortti joka takaa sen että työmaalla liikkuvat henkilöt ovat suorittaneet työturvallisuuskurssin. JoKa-Remonttien rakennustyömailla oleva henkilökunta sekä alihankkijat ovat suorittaneet työturvallisuuskurssin ja näin ollen turvallisuusasioita ja työskentelytekniikoita mietitään ja niihin panostetaan myös kipsivaluja tehdessä. 

Monet pienet ja nopeasti toteutettavatkin asiat saattavat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita mikäli työturvallisuudesta ei huolehdita. Liukastumiset, kaatumiset ja kompastumiset ovat hankalissa työmaaolosuhteissa varsin yleisiä ja syys- ja talviaikaan oman haasteensa tähän kaikkeen tuovat vielä pimeys, lumi ja jää. Onkin tärkeää huolehtia työmaan siisteydestä, kulkuväylien puhtaanapidosta ja muistaa järjestellä tavarat käytön jälkeen paikoilleen. Vaikka välillä on kiire, pitäisi juoksemista työmaalla kuitenkin välttää. Suojavälineiden ja –varusteiden käyttöä ei pitäisi myöskään kiireen tai työn helppouden vuoksi vältellä.

Yksityisellä rakennuttajallakin on iso työ huolehtia rakennusaikaisesta työturvallisuudesta oman turvallisuuden lisäksi myös talkooväen ja urakoitsijoiden osalta. Talkoisiin osallistuville on saatavilla talkoovakuutuksia jotka ovat pieni investointi taloprojektissa mutta tärkeitä siinä vaiheessa jos jotain sattuu. Omakotityömailla täytyy aina muistaa myös valaistukset, hiekoitukset, auraukset ja lumien pudotukset jotta työmaalla liikkujilla on mahdollisimman turvallinen ympäristö.

Urakoitsijat vakuuttavat työntekijänsä lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, ja tapaturmien sattumista seurataan tilastoinnin avulla. Tilastojen mukaan työtapaturmat rakennustyömailla ovat onneksi olleet laskusuunnassa 2000-luvun puolivälistä lähtien.

Kipsivalutyömailla JoKa-Remontit pyrkii estämään tapaturmat huolellisella valmistautumisella, henkilökohtaisilla suojavarusteilla (kypärä, turvakengät, tarpeen mukaan hengityssuojaimet, suojalasit, huomiovaatteet yms.) ja työvälineiden kunnossapidolla. Alkuvuodesta 2013 käyttöönotettu pumppauskontti mahdollistaa työskentelyn sisätiloissa ja liukastumis- ja putoamisriskit ovat pienentyneet huomattavasti. Radiopuhelinyhteys on käytännöllisyyden lisäksi myös turvallisuuskysymys koska näköyhteyttä pumppausyksikössä työskentelevällä ja rakennuksessa sisällä olevalla työntekijällä ei jatkuvasti ole.

Henkilökunnan ensiapukoulutus ja asianmukaiset ensiapuvälineet sekä autossa että pumppausyksikössä ovat luonnollisestikin iso osa työturvallisuutta. Koska kipsivalutyömaat vaihtelevat lähes päivittäin, on tärkeää muistaa pitää sen hetkisen työmaan osoite näkyvillä esim. autossa jos joudutaan hälyttämään paikalle apua.

Huolellisella ennakkovalmistautumisella on siis iso merkitys paitsi työn sujuvuuden kannalta, myös silloin jos kaikki ei mene aivan suunnitellusti.

Takaisin blogin pääsivulle »