Kipsivalublogi

20.02.2013

Kipsivalupäivän tapahtumienkulku

Kun valupäivä koittaa ja esivalmistelut on tehty, alkaa kipsivaluun valmistautuminen jo ennen työmaalle saapumista. Kipsivaluissa on yleensä 2-3 työntekijää valettavista neliöistä riippuen. Ennen lähtöä tarkistetaan että kaikki tarvittavat työvälineet ovat mukana ja koneet toimivat. Kipsivalukontti ja kuorma-auto muodostavat pumppausyksikön, jossa kaikki valussa tarvittavat koneet ja välineet kulkevat kätevästi työmaalle ja ovat säältä suojassa. Kontti mahdollistaa myös sen että valuja pystytään tekemään jopa noin -15 asteen pakkasessa. Kipsimassat on toimitettu työmaalle jo etukäteen, toki pystymme kuljettamaan kontin mukana myös hieman lisämassaa jos tarve vaatii.

Pumppausyksikkö ajetaan työmaalla mahdollisimman lähelle massasäkkejä jotta massat pystytään nostamaan nosturilla siiloon vaivattomasti. Sen jälkeen laitetaan konttiin sähköt ja lämmitykset päälle. Uusi pumppauskalustomme vaatii toimiakseen ehdottomasti voimavirran 3x25A. Tämän jälkeen tarkistetaan että pohjatyöt ovat varmasti kunnossa; aluspaperit ja reunanauhat oikein asennettu ja kaikki läpiviennit on tiivistetty, mahdolliset liikuntasaumalistat ja –nauhat asennettu. Seuraavaksi tarkistetaan laserilla korot ja asennetaan korkomerkit. Korkomerkkien avulla lattia saadaan kaikkialta varmasti oikean vahvuiseksi. Sitten kytketään konttiin vedet (minimivaatimus 1500 l/h) ja kytketään kalusto pumppauskuntoon. Korkomerkkien asennuksesta pumppauksen aloittamiseen menee noin 15-30min.

Kontissamme on sekoituskone joka sekoittaa veden ja kuivamassan jonka jälkeen pumppauskone työntää massan letkua pitkin taloon. Letkun pituus on 20m ja letkuja yhdistämällä saadaan kokonaispituutta kasvatettua. Kalustollamme pystytään pumppaamaan n. 50m ylöspäin ja tämän jälkeen vielä noin 50m vaakatasoon eli myös julkisten tilojen ja kerrostalojen pumppaukset onnistuvat vaivatta!

Kun lattia on valettu oikeaan kerrosvahvuuteen, siitä poistetaan ilmakuplat hevostelemalla ja saavutetaan viimeinen pinta. Itsestääntasoittuvuuden ja hevostelun ansiosta pystytään olemaan varmoja että kipsivalulattia on millilleen suoraa pintaa.

Valun jälkeen lattia jätetään kuivumaan ja annetaan asiakkaalle pumppauspöytäkirja josta selviää kerrosvahvuudet sekä lopullinen massamenekki. Asiakas saa myös kirjalliset ohjeet jatkotoimista esim. tuuletusten ja lämmitysten suhteen. Kävelykunnossa lattia on noin vuorokauden kuluttua valusta.

Kontissa työt jatkuvat vielä koneiden tyhjentämisen ja pesujen merkeissä kunnes pumppausyksikkö on valmis lähtemään työmaalta jättäen taas yhden suoran ja kestävän lattian kuivumaan!

Takaisin blogin pääsivulle »

Avainsanat

Pohjatyöt Arvonlisäverotus Verotus Kotitalousvähennys Kipsivalu Kipsipumppaus Kipsivalutarjous Kipsilattia Kuivuminen Hiominen

Arkisto

FATAL QUERY:SELECT DISTINCT MONTH(A.start_time) AS month, YEAR(A.start_time) AS year, count(A.cgblog_id) AS count FROM cms_module_cgblog A WHERE A.status = 'published' GROUP BY YEAR(A.start_time), MONTH(A.start_time) ORDER BY A.start_time DESC
Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kipsival_www.A.start_time' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by