Kipsivalublogi

15.01.2014

Kipsivalun kuivuminen ja hiominen

Kipsivalun nopea kuivuminen on tärkein ominaisuus niin pienillä kuin isoillakin työmailla kun aikatauluissa pysyminen on äärimmäisen tärkeää. Kipsivalun kuivuminen onkin hallittua ja kuivumisajat pitävät paikkaansa kunhan olosuhteet (lämpö, ilmankosteus) ovat oikeat. Kipsivalu on kävelykunnossa jo vuorokauden kuluttua valusta eli seuraavia työvaiheita päästään jatkamaan huomattavan nopeasti. 

Lattiavaluissa käytettävä kipsi on yleensä nopeammin kuivuvaa kuin vastaavissa valuissa käytettävät betonit. Suuri osa kipsin seosvedestä reagoi sideaineen kanssa sitoutuen kemiallisesti rakenteeseen. 

Tärkeintä onkin riittävä lämpötila. Kipsimassalla pystytään valamaan ohuitakin kerrosvahvuuksia (FE80: 20-80mm, NE425 10-35mm) joka myös vaikuttaa kuivumisaikaan. Hyvällä kosteudenhallinnan suunnittelulla rakenteet saadaan kuivumaan aikataulussa. 

Kosteusmittauksella (porareikä- / näytepalamenetelmällä, RT 14-10984) varmistutaan siitä että päällyste ei joudu sietokykyään korkeampaan kosteuspitoisuuteen. Myös pintakosteusmittarilla voidaan mitata suuntaa-antava kosteuspitoisuus. Tärkeitä tietoja ovat myös pumppauspöytäkirjasta selviävät valupäivä, lämpötila, tuuletus sekä valupaksuudet sekä työmaalla vallinneet olosuhteet valua seuranneina päivinä.

 

Hiominen 

Kipsilattia hiotaan ennen laatoitusta, ennen lattiakaatojen tekemistä  tai kuivumisen tehostamiseksi. Hiontapäivä on noin viikon kuluttua valusta. Työmaalla vallitseva lämpötila ja ilmankosteus vaikuttavat hionnan aloittamisaikaan. Lattia hiotaan hiomapaperilaikalla (karkeus 16) lattianhoitokoneella. Lattia on valmis hiottavaksi kun paperi ei mene tukkoon ja lattian pinnasta lähtee kipsin kideaine helposti ja pölyttömästi pois.

Jos hiomapaperi ei mene tukkoon mutta kipsin kideaine ei irtoa, on lattia päässyt kuivumaan liikaa ja kannattaakin odottaa kunnes laatta on täysin kuiva. Tällöin hionta suoritetaan timantti- tai kivihionnalla.

Takaisin blogin pääsivulle »