Kipsivalublogi

10.01.2014

Kipsipumppauksesta kotitalousvähennystä

Kotitalousvähennys nousi vuodenvaihteessa 2000 eurosta 2400 euroon, omavastuu on 100 euroa. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä yhteensä   4 800 euroa. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen. Kotitalousvähennys tehdään arvonlisäverollisesta hinnasta, eli taas kannattaa muistaa olla tarkkana tarjouksia vertaillessa että kaikki hinnat sisältävät alv:n ja ovat siis lopullisia hintoja. 

Kotitalousvähennyksen saa jos työ on asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon tehtävää peruskorjausta, uudisrakentamisessa kotitalousvähennystä ei siis valitettavasti voi hyödyntää. Vähennyksen saa työn osuudesta, ei tarvikkeista tai matkakuluista, tämän vuoksi onkin tärkeää että laskulla on eriteltynä työ ja muut kulut. 

Kotitalousvähennys tehdään verosta, eli jos vähennystä saa 1 500 euroa, tarvitsee vuoden aikana maksaa 1 500 euroa vähemmän veroa kuin ilman kotitalousvähennystä. Kun ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saat vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. 

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Työn teettäjä voi myös hakea verottajalta etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu eli varsinkin loppuvuodesta kannattaa olla tarkkana että maksaa laskun sen vuoden puolella mille vähennyksen haluaa käyttää, laskun eräpäivällä ei siis ole merkitystä. 

Kipsipumppaustarjouksissamme ja laskuissamme on kuluttaja-asiakkaille aina eriteltynä töiden ja tarvikkeiden osuudet erikseen. JoKa-Remontit on myös ennakkoperintärekisterissä, joka on edellytys kotitalousvähennyksen saamiseen. 

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löydät verohallinnon sivuilta.

 

Takaisin blogin pääsivulle »

Avainsanat

Pohjatyöt Arvonlisäverotus Verotus Kotitalousvähennys Kipsivalu Kipsipumppaus Kipsivalutarjous Kipsilattia Kuivuminen Hiominen

Arkisto

FATAL QUERY:SELECT DISTINCT MONTH(A.start_time) AS month, YEAR(A.start_time) AS year, count(A.cgblog_id) AS count FROM cms_module_cgblog A WHERE A.status = 'published' GROUP BY YEAR(A.start_time), MONTH(A.start_time) ORDER BY A.start_time DESC
Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kipsival_www.A.start_time' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by