Kipsivalublogi

04.12.2013

Arvonlisäverotus rakentamisalalla

Asiakkaat ovat monesti ihmetelleet kipsivalutarjousten hintojen eroavaisuuksia eri yritysten tarjousten välillä. Kuluttaja-asiakkaille on lain mukaan esitettävä hinnat aina siten että tavarasta tai palvelusta valtiolle tilitettävä vero sisältyy hintaan. Kuluttajan on se kuitenkin maksettava ja on harhaanjohtavaa tarjota tuotteita tai palveluita muulla kuin lopullisella hinnalla. Kuluttajan kannattaakin olla tarkkana että esim. kipsivalutarjouksia vertaillessa tarjouksen hintaan sisältyy alv., koska muutoin tulee ikävä, jopa tuhansien eurojen yllätys maksettavaksi. 

Tarjouksissamme kuluttaja-asiakkaille on aina näkyvissä todellinen hinta, eli siis se joka sisältää arvonlisäveron. Omakotirakentajalla on paljon asioita huolehdittavana, eikä tarjousten ”pieniin präntteihin” aina välttämättä kiinnitä kiireessä huomiota, tai muista ajatella että onkohan tämä nyt lopullinen hinta vai tuleeko päälle vielä jotain veroja, lisämaksuja tarvikkeista, matkakuluista ym. Perheyrityksenä haluamme että asiakkaamme ovat tyytyväisiä vielä laskun saamisen jälkeenkin eli kiinnitämme huomiota siihen että tarjouksemme on selkeä, kattava ja paikkaansa pitävä. Tarjouksestamme olemmekin saaneet asiakkailtamme paljon positiivista palautetta. 

Rakennusalan yritykset kuuluvat useimmiten käänteisen arvonlisäverotuksen piiriin eli laskuttavat toisiaan ilman arvonlisäveroa. Tämän vuoksi meille onkin tärkeä tieto pyytääkö tarjousta yrittäjä vai kuluttaja. Muut kuin rakennusalan yritykset maksavat alv:n (mikäli eivät kuulu käänteisen alv:n piiriin) mutta saavat sitten vähentää maksamansa alv:n osuuden omassa verotuksessaan. Yritysten kesken puhutaankin yleensä arvonlisäverottomista hinnoista. 

Arvonlisävero (alv) on ollut Suomessa käytössä vuodesta 1994. Arvonlisävero lisätään tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Suomen yleinen arvonlisäveroprosentti on vuoden 2013 alusta 24 %, mutta joillakin hyödykkeillä on alennettu verokanta kuten 14 % (ruoat) tai 10 % (lääkkeet, kulttuuripalvelut sekä tilatut lehdet).  Kuluttaja joutuu maksamaan arvonlisäveron kokonaisuudessaan, sillä hänellä ei Suomen verolakien mukaan ole arvonlisäveron vähennysoikeutta omassa verotuksessaan. 

Rakennusalalla sovelletaan käänteistä arvonlisäverotusta yritysten välillä, käännetty verovelvollisuus otettiin käyttöön 1.4.2011. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle. Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verosta vastaa ostaja eikä myyjä.

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun (tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten), jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan aina kun sen edellytykset täyttyvät.

Lisätietoa: www.vero.fi

Takaisin blogin pääsivulle »

Avainsanat

Pohjatyöt Arvonlisäverotus Verotus Kotitalousvähennys Kipsivalu Kipsipumppaus Kipsivalutarjous Kipsilattia Kuivuminen Hiominen

Arkisto

FATAL QUERY:SELECT DISTINCT MONTH(A.start_time) AS month, YEAR(A.start_time) AS year, count(A.cgblog_id) AS count FROM cms_module_cgblog A WHERE A.status = 'published' GROUP BY YEAR(A.start_time), MONTH(A.start_time) ORDER BY A.start_time DESC
Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kipsival_www.A.start_time' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by