Kipsivalublogi

19.09.2014

Suomalainen, ammattitaitoinen henkilökunta – valtti myös kipsivalutyömailla

Rakennusalalla on tunnetusti käytössä paljon ulkomaalaista työvoimaa. Ulkomaisen työvoiman käytössä on varmasti myös paljon hyviä puolia mutta raskaissa ja muuttuvissa työolosuhteissa työskennellessä mm. työturvallisuusasiat on pakko pitää tarkasti hallinnassa.

Työntekijöiden yhteinen kieli on yksi tärkeimmistä tavoista estää työtapaturmia. Kipsivaluissakin joutuu välillä tekemään nopeita päätöksiä ja tiedottamaan näistä muita työmaalla olijoita. Esimerkiksi varoitukset vaaratilanteissa tulevat ”selkärangasta” usein sillä omalla kielellä automaattisesti vaikka muuten kielitaito olisikin hallussa. Jos varoitettavalta jää viesti saamatta, voi lopputulos olla ikävä. Henkilökunnan pysyvyys on myös osa työturvallisuutta ja haluammekin varmistua siitä että työmailla käyttämämme henkilökunta on varmasti kokenutta ja osaavaa.

Kipsivaluissa käytettävät koneet ja laitteet ovat erikoistyökaluja, ja niihin liittyvä sanasto on oma maailmansa. Myös koneiden käytössä ja päivittäisissä huolloissa on oltava tarkkana, työvaiheet on suoritettava joka kerta ennen valua ja valun jälkeen tarkasti ohjeiden mukaisesti jotta seuraavalla työmaalla homma toimii kuten pitääkin ja työt saadaan suoritettua sovitusti. Jos jostain erikoistyökalusta tai koneesta jokin osa hajoaa väärien huoltotoimenpiteiden vuoksi, osaa ei saadakaan välttämättä haettua läheisestä rautakaupasta vaan sen saamiseen saattaa mennä useita päiviä, eli siis aiheutua viiveitä asiakkaan töihin.

Suomalainen, kipsivaluihin erikoistunut ja koulutettu henkilökunta onkin meille kunnia-asia. Asiakkaan kanssa käydyt keskustelut työmailla ovat myös oma, tärkeä osuutensa valuprosessissa, ja on hyvä että asiat saadaan käytyä läpi niin että kummatkin ymmärtävät toisiaan ja kysymyksiin osataan vastata oikealla tavalla, selkeällä suomenkielellä. Kipsivalut ovat kuitenkin omanlaistaan erikoisalaa että lähes joka työmaalla tulee useita valuun tai tuotteeseen liittyviä kysymyksiä; joko asiakkaalta itseltään tai sitten valua seuraamaan tulleilta naapureilta tai muilta kiinnostuneilta.

Yrityksemme yksi isoimmista valttikorteista onkin hyvä asiakaspalvelumme. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta juuri suomalaisesta, hyvin palvelevasta henkilökunnastamme ja tietysti myös hyvin suoritetusta työstä. Tärkeää onkin että kaikki puhallamme yhteen hiileen ja teemme asiat sovitusti; sekä asiakkaalle että työntekijöillemme jää hyvä fiilis tehdystä työstä ja hyvin sujuneesta projektista.

Takaisin blogin pääsivulle »