Kipsivalublogi

02.08.2014

Kipsivalu – nykyaikainen vaihtoehto betonille ja levylattialle

Rakennusmaailmassa on totuttu tekemään asiat vanhoilla, hyviksi havaituilla menetelmillä. Maailma kuitenkin muuttuu koko ajan; rakennusmääräykset tiukentuvat, rakennusten valmistumisaikataulut tiukentuvat, asumismukavuutta ja energiataloudellisuutta arvostetaan entistä enemmän. Myös rakentamismateriaalien suhteen vaatimukset ovat tiukentuneet esim. CE-merkinnän myötä. Rakennustuotteessa merkintä osoittaa tuotteen täyttävän rakennustuotedirektiiviin perustuvat vaatimukset, ja olevan siten myyntikelpoinen kaikissa Euroopan talousalueen maissa. 

Monet hyväksi havaitut menetelmät ovatkin saaneet rinnalleen nykyaikaisemman vaihtoehdon, kuten esimerkiksi lattioiden tekemisen suhteen on käynyt. Betonilattioiden ongelmat eli mm. halkeilut, epätasaisuudet ja kuivumisajat ovat valitettavan usein arkipäivää työmailla ja aiheuttavat osaltaan viiveitä työmaille ja mahdollisesti jopa lisäkustannuksia asiakkaalle.

Levylattioiden tekemisessä on myös omat haasteensa; ergonomia, kuivumisajat, pitkäkestoinen työ unohtamatta sitä tosiasiaa että levylattia ei valmistuessaan välttämättä ole useista eri syistä johtuen suora vaan saattaa vaatia jopa tasoituksen.

Käyttömukavuuteen vaikuttavat myös lattian ääneneristävyys ja lämmönluovutus jotka oikein tehdyssä kipsivalulattiassa ovat huippuluokkaa. Kipsivalulattian pohjatöitä tehdessä käytetään Knauf:n reunanauhoja, jotka irrottavat uivan lattiarakenteen seinärakenteista ja mahdollistavat akustiikkalattian teon. Näin estetään kopinoiden kantautuminen alakerroksiin. Oikeat kerrosvahvuudet (uiva rakenne min. 30mm putken päälle, liitoslattia 20mm putken päälle) takaavat sen että ääneneristävyys ja lämmönluovutuskyky ovat juuri sitä mitä Knauf:n teettämissä testeissä on testattu ja että lattia toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. 

Viiden vuoden kokemuksen, miljoonien pumpattujen kilojen jälkeen uskallamme sanoa että kipsivalulattia on todellakin nykyaikainen, nopea ja helppo vaihtoehto pintalattioiden tekoon, on kyseessä sitten omakotitalo tai tuhansien neliöiden julkinen tila. Kipsivalun hyvät puolet saavat jatkuvasti kiitosta asiakkailtamme ja yrittäjinä arvostamme tietysti jokaista saamaamme palautetta itse tuotteesta sekä yrityksestämme. 

Asiakkaamme ihmettelevät usein kipsivalulattian nopeaa valmistumista ja kuivumisaikaa, sitä että lattia on oikeasti heti tasainen ja että sitä ei tarvitse kastella valun jälkeen kuten betonivalulle on totuttu tekemään. Oikein tehty, kestävälle ja tasaiselle alustalle tehty kipsivalulattia ei myöskään halkeile vaan on heti kuivuttuaan pinnoitusvalmis. Asiakkaat joille olemme tehneet lattian muutamia vuosia sitten, ovat ihmetelleet lattian tasalämpöisyyttä ja nopeaa reagointikykyä ilmanvaihteluihin. Varsinkin talvi 2013-2014 ja alkukesä 2014 ovat olleet säiden suhteen haastavaa aikaa Suomessakin ja välillä on tarvittu muutamaksi päiväksi lämmintä lattiaa, sitten taas on saanut pistää lämmitystä pienemmälle. 

Kipsivalun ollessa suhteellisen tuntematon käsite ammattilaistenkin joukossa, teemme jatkuvasti töitä markkinoinnin ja kipsin tunnettuuden eteen. Jokainen kohde, iso tai pieni, on meille tärkeä senkin vuoksi että tyytyväiset asiakkaat ovat se paras markkinointikanava mitä yrityksemme ja kipsivalu voivat saada!

Takaisin blogin pääsivulle »

Avainsanat

Pohjatyöt Arvonlisäverotus Verotus Kotitalousvähennys Kipsivalu Kipsipumppaus Kipsivalutarjous Kipsilattia Kuivuminen Hiominen

Arkisto

FATAL QUERY:SELECT DISTINCT MONTH(A.start_time) AS month, YEAR(A.start_time) AS year, count(A.cgblog_id) AS count FROM cms_module_cgblog A WHERE A.status = 'published' GROUP BY YEAR(A.start_time), MONTH(A.start_time) ORDER BY A.start_time DESC
Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kipsival_www.A.start_time' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by