Kipsivalublogi

20.05.2014

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Heinäkuusta 2014 alkaen rakennustyömaiden ilmoitusvelvollisuudet kiristyvät myös omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen työmailla. Kotitaloudenkin on siis jatkossa toimitettava verottajalle tiedot rakennusluvan alaisista töistä ennen loppukatselmusta. Aiemmin ilmoitusvelvollisuus ei ole koskenut kotitalouksia ellei ole käytetty kotitalousvähennystä. Rakennuttaja, myös kotitaloudessa, on aina ilmoitusvelvollinen tilaaja. Mikäli yksityishenkilön teettämä työ liittyy hänen yritystoimintaansa, on verottajalle ilmoitettava kuukausittaiset tiedot työmaalta, muutoin riittää siis pelkkä kertailmoitus ennen loppukatselmusta. Kertailmoituksesta tulee  selvitä maksetut palkat sekä maksut.

Rakennusvalvonnan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaisille esitetään Verohallinnon todistus tiedonantovelvollisuuden täyttymisestä.

Verottajalle tulee ilmoittaa myös saneerauskohteista ja kunnossapitotöistä, ei kuitenkaan kiinteistönhoito-  ( esim. hiekoitus, auraus) tai huoltotöistä.

Kipsivalutyömailla työskentelevät työntekijämme ovat veronumerorekisterissä ja mukana työmailla on aina viralliset henkilökortit joista näkee mm. veronumeron. Isoilla työmailla henkilökortin tiedot merkitään verottajalle toimitettavaan luetteloon.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi saada jopa 15 000 euron laiminlyöntimaksun kuukaudessa. Uusista velvollisuuksista kannattaakin huolehtia ajoissa, tiedot tulee olla verottajalla jokaisesta kohdekuukaudesta kahden kuukauden päästä, kuun viidentenä päivänä.

Yritysten ilmoitusvelvollisuus

Yrityksillä, esim. rakennusliikkeillä ja talotehtailla, on kuukausittainen tiedonantovelvollisuus. Jokainen urakoitsija vastaa solmimistaan urakkasopimuksista ja niiden tiedonantovelvollisuuksista, myös omakotityömailla.

Poikkeus tiedonantovelvollisuuteen

Lain mukaan verottaja voi päätöksellään rajoittaa tietojen antamista tilanteissa, joissa merkitys on verovalvonnallisesti vähäinen. Tietoja ei tarvitse antaa, jos vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 euroa.

Takaisin blogin pääsivulle »

Avainsanat

Pohjatyöt Arvonlisäverotus Verotus Kotitalousvähennys Kipsivalu Kipsipumppaus Kipsivalutarjous Kipsilattia Kuivuminen Hiominen

Arkisto

FATAL QUERY:SELECT DISTINCT MONTH(A.start_time) AS month, YEAR(A.start_time) AS year, count(A.cgblog_id) AS count FROM cms_module_cgblog A WHERE A.status = 'published' GROUP BY YEAR(A.start_time), MONTH(A.start_time) ORDER BY A.start_time DESC
Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kipsival_www.A.start_time' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by